Je jedinou lezeckou stěnou v Plzni, dimenzovanou výhradně pro děti a to především pro předškoláky a mladší školáčky. Jde o multifunkční sportoviště uzpůsobené pro rozvoj všestranných pohybových dovedností dětí, rozvoj základních lezeckých dovedností a v neposlední řadě k vytvoření silného vztahu ke sportu obecně (nejen k lezení), proto je také k dispozici část tělocvičny pro pohybové hry mimo stěnu. Prostory jsme "šili na míru" našim lezeckým kroužkům, které zde nabydou nové rozměry jak v zábavnosti pro děti, tak v cíleném rozvoji pohybových dovedností našich ratolestí :)