Klub adrenalinových aktivit V Tahu! z.s.


Jsme největším horolezeckým klubem v západních Čechách, zabývajícím se výukou dětí, mládeže a dospělých ve všech horolezeckých odvětvích, čítající přes 250 členů.
 
Kdo jsme:
Jsme nezisková organizace založená v roce 2012 v Plzni. Vznik provázela spontánnost a velké nadšení pro aktivity, na kterých teď usilovně pracujeme a zdokonalujeme se. Jsme zaměřeni především na práci s dětmi, mládeží a dospělými, a to na aktivity, které dávají smysl a jsou vhodným přínosem pro zdravotní, psychický a sociální vývoj jedince. Naším posláním je vhodnými metodami kompenzovat nedostatek pohybové aktivity dětí, mládeže i dospělých v dnešní "počítačové době".
 
 
Čím se zabýváme:
Naše aktivity jsou nastaveny tak, aby si v nich našel něco pro sebe člověk jakéhokoliv věku, fyzické zdatnosti, různé pokročilosti či zaměření v lezení a horské turistice.  Prioritou našeho snažení je práce s mladými horolezci ať už jako zájmová činnost, tak nově i trénink závodníků, připravených učit se a podávat výkony na oficiálních soutěžích. Zabýváme se také výukou lezení dospělých ve všech jeho formách a pořádáním horolezeckých kurzů, zájezdů a expedic. 


Snažíme se najít kompromis mezi přínosem pro děti a zábavností našich aktivit. Je pro nás důležité, aby se u nás děti cítili příjemně, bezpečně, aby je to bavilo a rády se k nám vracely. Proto jsme se rozhodli pro projekt, který bude řešit volnočasové aktivity komplexně a zařadili jsme program pro předškolní děti, školní děti, mládež a dospívající, máme aktivity i pro dospělé a dalším stupínkem, který je v plánu do budoucna je práce s osobami se zvláštními potřebami (mentálně či fyzicky postižení, lidé s duševními chorobami apod.) a v neposlední řadě se seniory. V tomto komplexním pojetí projektu vidíme budoucnost a obrovský přínos pro každého konkrétního jedince, který s námi naváže hlubší vztah.

Neméně důležité je pro nás stále se zlepšovat, vymýšlet nové věci, reflektovat Vaše náměty, názory a připomínky.

V neposlední řadě klademe důraz na vzdělání a snažíme se poskytnout Vám co možná největší odbornost našich trenérů, pracovníků, instruktorů, brigádníků a dobrovolníků a proto insvestujeme ročně nemalé prostředky do vzdělávání a instruktory pravidelně vysíláme na specializované sportovní, zdravotní a další kurzy.