Bc. Dominika Voláková
Instruktorka +420 602 456 580

Bc. Dominika Voláková

Jakmile jsem začala chodit, vzali mě rodiče do tělocvičny, kde vedli zájmový tělocvik pro starší děti a kde jsem získala kladný vztah ke sportu. Na základní škole jsem se kromě jiného věnovala atletice. Závodila jsem ve skoku dalekém i vysokém a specializovala jsem se na dlouhé tratě, přespolní a orientační běhy. S dívčím týmem jsme si třikrát po sobě přivezli ze softbalového turnaje zlato, reprezentovala jsem místní fotbalový klub a na střední škole jsem pak dále rozvíjela týmové sporty o házenou a florbal. V patnácti letech jsem si poprvé vyzkoušela lezení na umělé stěně a od té doby se nepřetržitě věnuji horolezeckým aktivitám, zúčastnila jsem se i různých horolezeckých soutěží a za podpory KAA VTAHU! z.s. jsem získala certifikát instruktora horolezectví na umělé stěně.
Kromě sportu hodně času i úsilí vkládám do práce s dětmi. Od patnácti let jsem jezdila na dětské tábory jako praktikantka a později jako oddílová vedoucí (LD tábor Bonětice, V TAHU! Babylon). V roce 2014 jsem pracovala v soukromé mateřské škole na Roudné a v současné době, při studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky na ZČU, působím jako učitelka v mateřské škole na Zadních Skvrňanech, kde se věnuji dětem od tří let.
Díky KAA VTAHU! z.s. se mi podařilo sloučit horolezectví se zájmem o děti, a tak již třetím rokem vedu jako instruktorka kroužky horolezectví, kde se věnuji hlavně té nejmladší věkové kategorii.


 

Funkce v klubu:


- instruktorka dětských aktivit