Středa 09:30 - 10:30
Začíná 6.9.2023
Končí 19.6.2024
místo konání
1 - 4
věkové omezení
1
volné místo z 8
kapacita je dostupná

Lezení rodičů s dětmi 7

Lezení rodičů s dětmi je určeno nejmladším dětem (od 1 do 3 let) v doprovodu jednoho z rodičů. Lezení (stejně jako plavání) je přirozeným pohybem člověka již od narození, a proto jsme se rozhodli aplikovat jej i do oblasti práce s nejmenšími dětmi a jejich rodiči.
Dítě v tomto věku velmi silně vnímá přítomnost rodiče a při této aktivitě se intenzivně prohlubuje vztah mezi dítětem a rodičem, dítě získává důvěru v rodiče a vzájemným tělesným kontaktem vzniká pevný vztah. Zdravý a přirozený vývoj dítěte je jedním z hlavních cílů této aktivity, ale není zapomínáno ani na zdraví rodičů, kteří dostanou také možnost protáhnout si svá těla :-)

Lezení rodičů s dětmi především přináší:
- prohloubení vzájemného porozumění a citové vazby  mezi rodičem a dítětem
- podporu psychomotorického vývoje
- rozvoj rovnováhy, koordinace pohybů a orientačních  schopností dítěte
- rozvoj fyzické zdatnosti a odolnosti organismu vůči zdravotním komplikacím
- zpestření denního režimu rodičů i dětí
- podporu trávení a spánku dítěte
- přípravu na vstup do kolektivu – děti si postupně a nenásilně zvykají na kolektiv dětí a lidí kolem  sebe
- dítě se učí spolupracovat, soustředit se, je bystřejší

Tyto kroužky probíhají v průběhu celého školního roku (září – červen), vyjma státních svátků, prázdnin ve školách apod. Přidat se je možné kdykoliv v průběhu roku, pokud je volné místo.
 
Cena:
3290 Kč / pololetně (září - konec ledna / začátek února - červen)
 
V ceně:           
16 – 18 lekcí za pololetí (v době svátků a prázdnin lekce neprobíhají)
VSTUPNÉ NA STĚNU (v loňském roce vstupné v ceně nebylo)
půjčovné potřebného sportovního vybavení
úrazové pojištění
 
Platba:
dle platebních pokynů, které přijdou emailem po přihlášení
Na tuto aktivitu je MOŽNÉ ČERPAT PŘÍSPĚVEK, informujte se o tom u své zdravotní pojišťovny. Většina pojišťoven přispívá 500 - 1000 Kč ročně dětem i dospělým.
​Přihláška platí na celý školní rok, platby jsou pololetní.
 
Co s sebou:
sportovní oděv a obuv, pití

V případě dalšího uzavření naší činnosti nařízením vlády (Covid) si vyhrazujeme právo lekce kompenzovat venkovním programem. Pokud se uzavře činnost i venku, budou probíhat online lekce jako plná náhrada za tento kurz a to do odvolání zákazu vždy v den a hodinu placené lekce. I když online programu nijak nefandíme, není pro nás možné opakování uzavření, jako tomu bylo v letech 2020 a 2021. Zaplacené kurzovné nebude možné kompenzovat jinak, než těmito dvěma variantami. Děkujeme za pochopení a podporu.

Dotazy a upřesnění na vtahu@email.cz nebo na tel. 777 887 633.