28.5.2016
Rozvoj klubu je v plném proudu, přidali jsme mnoho aktivit - např. zdravotní lezení, lezení pro rodiče s dětmi, ferratové kurzy apod. Do provozu uvádíme nové webové stránky s registračním systémem a jednoduchým přihlašováním na aktivity. Do konce roku (případně začátkem r. 2017) je v plánu koupit klubový minibus pro snadnější cestování na závody, tuzemské i zahraniční akce. 

6.11. 2015 - Registrace v ČHS
Dne 6.11. 2015 jsme se stali oficiálně členských spolkem Českého horolezeckého svazu (ČHS). Prvně v historii lezeckého sportu ČHS začala podporovat celé sportovní kluby a V Tahu! se jako jeden z 22 vybraných klubů z celé ČR mohlo zapojit do tohoto projektu. 
 
15.9.2015 - Zářiový zápis
Do pravidelných lezeckých aktivit se letos přihlásilo úctyhodných 143 dětí a 12 dospělých, základna klubu se rozrostla na celkových 198 dětí a 41 dospělých členů, v klubu působí 9 stálých instruktorů lezení. Letošní zápis byl opravdu náročný a řekl bych, že otestoval naši připravenost a organizační schopnosti. Vše jsme ale úspěšně zvládli a odstartovali novou etapu lezení v Plzni, protože jsme se tímto přiřadili k největším horolezeckým klubům v ČR (úplně největší ale stále nejsme :), získali jsme podporu Českého horolezeckého svazu a Českého olympijského výboru Do dalšího roku nás čeká mnoho výzev, které doufám zvládneme stejně precizně, jako dosavadní rozvoj. Největší úsilí (ať už personální, investiční nebo vzdělávací) půjde v příštím roce především do rozvoje závodního lezení dětí, které si troufám říci, že v Plzni zcela chybí a je tedy třeba toto pole nejdříve řádně zorat :) V příštím roce nás proto čeká velká restrukturalizace pravidelných lezeckých aktivit pro děti s důrazem na striktní oddělení závodního lezení od volnočasových lezeckých kroužků, finanční zvýhodnění závodníků reprezentujících náš klub a mnoho dalších věcí, ale to již předbíhám v čase. Myslím, že je nyní opravdu na místě veřejně poděkovat všem instruktorům a lidem podílejícím se na rozvoji V Tahu! za odvedenou práci a obrovské nasazení a nadšení pro správnou věc, vím že to není vždy jednoduché a proto si těchto lidí velice cením a těším se na spolupráci s nimi v následujících letech!
V Tahu! Zdar!
Michal Brzák, předseda klubu
 
20.6. 2015 - Stovka překonána
Počet malých horolezčat KAA V Tahu! mladších 15-ti let převýšil na konci letošního školního roku stovku a já myslím, že je na místě poplácat za to po ramenou všechny lidi, kteří na tom mají zásluhy. Je vidět, že to s lezením myslíme vážně a naše činnost je odměňována neutuchajícím zájmem o naše aktivity ze strany dětí a rodičů. 
Za další historický mezník klubu lze považovat začátek spolupráce s ČHS, do jehož členství právě vstupujeme. Od tohoto kroku si do budoucna slibujeme několik výhod, které bychom sami nemohli našim dětem a jejich rodičům nabídnout. Bude to také správný krok k rozvoji závodního sportu v našem klubu, na kterém teď usilovně pracujeme. Bude to také příležitost pro naše instruktory a trenéry k získání dalších certifikací, licencí a zkušeností pro další činnost. 
 
8.12. 2014 - Shrnutí uplynulého roku
Opět se rok s rokem sešel a mě nezbývá než shrnout, co vše se v klubu za tu dobu událo. Popravdě nevím kde pořádně začít, bylo toho mnoho, takže to zkusím chronologicky. První půlrok se nesl v duchu zdokonalování lezeckých aktivit pro děti v celkem třech kroužcích o celkovém počtu 25 dětí. V průběhu druhé poloviny roku se rozrostla dětská základna na 74 dětí v celkem 6 ti kroužcích a jednom sportovním oddíle. Uskutečnili jsme velmi úspěšný dětský tábor, několik závodů pro děti, závody pro dospělé a řadu dalších akcí, z kterých lze jmenovat např. dětský den pro 11. ZŠ s celkovou účastí přes 300 dětí. Za zmínku také stojí, že se nám podařilo vybudovat přiměřené materiální zázemí pro horolezecké aktivity dětí.
V dalším roce rozhodně nechceme zahálet a rádi bychom dosáhli v dětské základně na magickou stovku, což je číslo v tomto sportu opravdu vysoké a bude to dobrý předpoklad pro vyčlenění a odchování několika reprezentantů, kteří budou klubem patřičně finančně podporováni a budou nás reprezentovat na lezeckém závodním poli. Již nyní se vytříbilo několik lezeckých talentů, šikovných a zapálených mladých horolezců, kteří budou v budoucnu sbírat medaile a umístění na národních soutěžích. 
Hlavním snažením tedy nyní je podpora lezeckých talentů (čerpání dotačních titulů pro rok 2015), rozšíření základny horolezčat :) a v neposlední řadě snaha o vybudování vlastní lezecké stěny se zázemím klubu v Plzni. 
Závěrem nutno podotknout, že po necelých třech letech od založení KAA V Tahu! (a po jednom a půl roce intenzivní práce s dětmi a mládeží), jsme zhruba ve třetině cesty za cílem vybudování největšího lezeckého klubu v ČR, na což jsem upřímně hrdý a mé díky patří všem lidem, kteří se na tom podíleli a samozřejmě těm, kteří nám důvěřují a svěřují nám do péče své syny a dcery.
Brzy
 
4.10. 2014 - Sportovní lezení
Druhý rok práce s dětmi jsme zahájili velmi úspěšně celkovým počtem 58 dětí přihlášených na naše horolezecké aktivity, čímž jsme dosáhli největší základny mladých horolezců široko daleko na Plzeňsku :-) Tento školní rok jsme ucelili naše aktivity tak, že se nám podařilo pokrýt aktivity pro všechny dětské věkové kategorie od předškolních dětí, do 15 let věku. 
Velkou chloubou je také spuštění horolezeckého sportovního oddílu, kde se děti začali připravovat na lezeckou závodní kariéru. Doufám, že se z jejich řad v budoucnu zrekrutují špičkoví sportovci republikového formátu, a kdo ví, možná předčí i naše očekávání... Rozhodně jim v tomto ohledu přeji, aby dosáhli co nejvýše a slibuji, že náš tým pro to udělá maximum ;)
Děkuji za práci všem, kteří se nemalou měrou podíleli na vší té práci, která za tím stojí. Děkuju přednostně Králísovi, Dachlovi, Domče a Téře za nasazení, které do aktivit dávají a jsou to právě oni, na kterých nyní KAA V Tahu! stojí.
Brzy
 
27.9.2013 - Spouštění horolezeckých kroužků pro děti
Konečně jsem našel čas realizovat dávno vyřčený nápad lezení pro děti. Mám z toho radost, protože začínáme prošlapávat cestu k velkému cíli, který jsem si stanovil v Blatinách minulý rok. Držte palce, ať se kroužky líbí!
 Brzy
 
10.12. 2012 - Ohlédnutí 
Po více než půl roce existence KAA máme za sebou osm úspěšných akcí a kurzů, podařilo se nám získat 20 aktivních členů a nyní plánujeme akce pro rok 2013. Doufám, že nadšení a zábava bude v dalším roce minimálně na stejné úrovni, jako letos. Děkuji všem za práci, kterou jste odvedli v tomto roce a budu se těšit, co vymyslíme a realizujeme příští rok... Plány jsou veliké, takže   V TAHU! Zdar!
Brzy
 
22.6. 2012 - Den dětí na Radyni
První oficiální akce klubu si jistě zaslouží být zapsána v kronice. Týden po vzniku klubu jsme na rozjezd uspořádali den pro děti, na kterém se prodalo úctyhodných 128 vstupenek do lanového parku a na horolezení. Krásná akce, spokojenost na obou stranách, doufám v nespočet dalších podobných akcí!
M. Brzák
 
15.6. 2012 - Oficiální registrace klubu na MV ČR
 
18. – 20.5. 2012 – Blatiny, lezení na Drátníku
Ještě stále neoficiální akce klubu na horolezeckém gruntu Vysokohorských sportů Brno v Blatinách (Žďárské vrchy). Tento výlet je zajímavý především z toho důvodu, že VHS Brno je největší lezecký oddíl v ČR (má 220 členů a za komančů měl dokonce 550 členů) a právě tady jsem se rozhodl, že největší lezecký oddíl v ČR budeme jednou my!
M. Brzák
 
1.4. 2012 - Založení klubu
I přes nepřízeň počasí, kterou hlásily všechny předpovědi počasí, jsme se tenkrát vypravili na jeden z mnoha našich lezeckých výletů, tentokrát na pískovce do známé lezecké oblasti Hruboskalsko. Předpověď se bohužel do puntíku vyplnila, propršel celý víkend, lezecký materiál zůstal hluboko v batozích a my jsme našli cestu do krásné lezecké hospůdky s přívětivou obsluhou v Sedmihorkách Na koupališti. Tam jsme byli nuceni strávit většinu víkendu a tak jsme tlachali o lezení, o tom co kdo kde zažil, plánovali jsme další výlety, až nakonec padl návrh založit vlastní sportovní oddíl. Nápadu, který přišel jako blesk z čistého nebe se všichni chytli a začali jsme horečnatě debatovat a už na místě se vymyslel název, vybraný z několika návrhů. Nakonec vyhrálo příznačné a více smyslné V TAHU!, což toto sdružení vystihuje nejlépe.
Všichni přítomní (zakládající členové) vzali toto téměř za své životní poslání a během následujícího měsíce byli na světě stanovy, návrhy aktivit, internetové stránky, přibylo mnoho nových tváří, které se začali angažovat a vymýšlet jak by přispěli svou trochou do mlýna, a tak se vše mohlo poslat jako oficiální návrh na registraci Klubu adrenalinových aktivit V TAHU! na Ministerstvo vnitra ČR ke schválení.
M. Brzák
 
 
Ke zlédnutí nové VTAHU video!