Jde o dopolední hlídání dětí s programem (alternativa za školku) v čase 8 - 12 hod určené dětem od 2 do 6 let. Vzdělávání dětí probíhá v malé skupince (max. 8 dětí) převážně v našich vnitřních prostorách lezecké stěny pro děti (Sokolovská 76). Aktivity jsou zaměřené na zdravý pohyb, kolektivní hry, samozřejmě chodíme s dětmi za hezkého počasí ven, malujeme, tančíme, rozvíjíme základní dovednosti dítěte v souladu s věkovými charakteristikami dané věkové kategorie, využíváme lezení jako prostředek pro všeobecný tělesný rozvoj. V neposlední řadě děti učíme angličtinu.

Hlavní přínosy pro dítě:
- rozvoj rovnováhy, koordinace pohybů a orientačních  schopností dítěte
- rozvoj fyzické zdatnosti a odolnosti organismu vůči zdravotním komplikacím
- podporu trávení a spánku dítěte
- přípravu na vstup do kolektivu – děti si postupně a nenásilně zvykají na kolektiv dětí a lidí kolem sebe
- dítě se učí spolupracovat, soustředit se, je bystřejší