Provoz obnoven od 12.4.2021
Veškeré kroužky a tréninky přesunuty na venkovní sportoviště. Organizace, místa a časy kroužků dle pokynů instruktorů jednotlivých aktivit.